Dekuphage collection

20 Jan 2014
Kolekcija

Kolekcija od drva (dekupaž tehnikom oslikano) u kombinaciji sa različitim materijalima