blog

19 01 11
Kad nešto zaista želiš, celi će se svijet urotiti da to i dobiješ. Duboko vjerujem u to. Međutim, na putu življenja prođemo kroz niz događaja koji su van naše sposobnosti poimanja, a treba da znamo da im je svrha da nas ponovo vrate na put naše lične legende. Lična legenda? To je put koji je Bog za vas odabrao ovde na zemlji. Kad čovek radi nešto što ga ispunjava entuzijazmom, on sledi svoju legendu. Paulo Coeljo
04 12 10
Većina roditelja danas devojčicama vrlo rano buši uši. Samo mali broj njih čini to iz religioznih razloga ili zbog tradicije, a nekima ni na kraj pameti nije misao da je ovaj ritual povezan sa verom.
30 11 10
Rec takta se sastoji iz dva dela t i akt. Slovo t kao inicijal imena Tanja (ja). Rec akt potice iz latinske reci i znaci delo. Dakle takta (tanjina dela). Logo predstavlja ambigram slova A kaligrafijom napisano. Ambigram predstavlja simetriju (dakle logo sa obe strane isto izgleda).

Pages